nederlands engels duits
R&D organisaties

Voordat compacte warmteopslag grootschalig toegepast kan worden is er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig. Dit biedt kansen voor u. Om deze kansen optimaal te benutten, dient u een goed overzicht van het speelveld te hebben. Vragen die daarbij een rol kunnen spelen zijn:  

  • Wat zijn de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van R&D voor duurzame warmte?
  • Hoe passen onze onderzoeksactiviteiten in internationale ontwikkelingen?
  • Hoe kan ik mijn positie in het internationale R&D-veld versterken? Welk soort onderzoek moet ik daarvoor uitvoeren?
  • Hoe organiseren en bewaken we onze onderzoeksactiviteiten optimaal?
  • Zijn onze resultaten interessant voor bedrijven, en welke potentiële partners/afnemers zijn er?

Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in acquisitietrajecten en u introduceren bij strategische partners voor doorontwikkeling van het product of vermarkting ervan.