nederlands engels duits
Overheden

Een volledig duurzame gebouwde omgeving: het behoort tot de mogelijkheden. Duurzame warmte zal daarbij een cruciale rol spelen. Daarvoor is nog wel veel onderzoek en ontwikkeling nodig. Als u als overheid overweegt onderzoek en ontwikkeling in uw regio te stimuleren, dan dient u goed geïnformeerd te zijn. Vragen die kunnen spelen zijn:
 

  • Wat is de potentie van warmteopslag in mijn regio?
  • Hoe kunnen we de ontwikkeling van technologieën voor warmteopslag en voor zonnewarmte het best ondersteunen? 
  • Hoe zou een stimuleringsprogramma aan kunnen sluiten bij bestaande programma’s voor R&D, industriebeleid en het MKB? 
  • Welke ontwikkelingen zijn er internationaal?

Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Daarnaast kunnen wij voor u of samen met u stimuleringsprogramma’s opstellen en u begeleiden bij de uitvoering ervan en kunnen wij voor u cursussen en presentaties verzorgen.