nederlands engels duits
Projecten

Waar voor je geld: dat is waar het uiteindelijk om draait. Wim van Helden Renewable Heat heeft in zijn relatief korte bestaansgeschiedenis zijn toegevoegde waarde al duidelijk bewezen. Hieronder staan voorbeelden van projecten die we de laatste twee jaar hebben uitgevoerd.

CIC Energigune

CIC Energigune is een nieuwe onderzoeksinstelling uit Baskenland. Wij hebben voor deze onderzoeksinstelling in kaart gebracht wat de belangrijkste ontwikkelingen en spelers zijn op het gebied van materialen voor hoge temperatuur warmteopslag, met name voor Concentrated Solar Power (CSP). Door onze analyse heeft CIC Energigune nu inzicht in waar internationaal gezien de belangrijkste kennishiaten liggen, hoe doublures in onderzoek en ontwikkeling kunnen worden voorkomen en hoe er kan worden aangesloten bij lopend onderzoek en met welke partners er kan worden samengewerkt. Mede op basis van deze inzichten heeft CIC Energigune haar strategie en positionering bepaald.

Masterplan TES-AT

Het Austria Solar Innovation Centre (ASIC) werkt samen met drie andere Oostenrijkse onderzoeksinstellingen aan het opstellen van het Masterplan Thermal Energy Storage AT. ASIC heeft ons opdracht gegeven om in dit project mee te werken aan het opstellen van de Oostenrijkse R&D strategie voor warmteopslag. De strategie geeft weer welke keuzes Oostenrijk zou moeten maken, om internationaal gezien een belangrijke rol te kunnen spelen in de toekomstige technieken voor warmteopslag, met name voor zonthermische energie.

Technology Roadmapping

Een fabrikant van warmtesystemen heeft ons gevraagd een ‘technology roadmap’ op te stellen. Nadat samen met de fabrikant toekomstige functionaliteiten vastgesteld zijn, is in kaart gebracht welke producten hierin kunnen voorzien en welk ontwikkelingswerkzaamheden de komende jaren daarvoor nog nodig zijn, welke expertise samenwerkingspartners interessant kunnen zijn en welke middelen er vrijgemaakt dienen te worden. Dankzij onze technology roadmap is deze fabrikant in staat om een middellange termijn strategie op te stellen.

Co÷rdinator Task 42 IEA

Wij zijn verantwoordelijk voor de cöordinatie (‘operating agent’) van Taak 42 van het Solar Heating and Cooling programma van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het IEA brengt kennis samen uit verschillende onderzoeksprogramma’s en –projecten. Binnen Taak 42 gebeurt dat op het gebied van ‘Compact Thermal Energy Storage: Material Development for System Integration’. Door onze rol als coördinator zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van compacte warmteopslag. Op verzoek hebben we al een aantal strategische partijen succesvol met elkaar in contact gebracht wat heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden.